Grāmatvedības pakalpojumi

Pilns grāmatvedības pakalpojumu cikls uzņēmumiem

 • Grāmatvedības politikas izstrāde uzņēmumā

 • Uzņēmuma primāro dokumentu pārbaude un apstrāde

 • Nodokļu pārskatu sagatavošana un iesniegšana VID

 • Operacionālo finanšu pārskatu sagatavošana vadībai, bankām u.c.

 • Ziņojumu sagatavošana CSP

 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID

 • Nodokļu konsultācijas

 • Citi finanšu pakalpojumi pēc uzņēmuma vadītāja izvēles

Daļēja uzņēmuma grāmatvedības apkalpošana

 • Darba laika uzskaites un algu aprēķina organizēšana

 • Ienākošo / izejošo / iekšējo dokumentu apstrāde (operatīvais darbs)

 • Budžeta sastādīšana, tekošo izmaksu uzskaite

 • Personāla uzskaite

 • Un citi

Vienreizēji pakalpojumi

 • Grāmatvedības, nodokļu uzskaites atjaunošana

 • Uzņēmumu reģistrs

 • Uzņēmuma grāmatvedības un nodokļu politikas izstrāde

 • Dokumentācijas arhivēšana

 • Dokumentu pārbaude maksātnespējas pieteikuma iesniegšanai

Audits un revīzija

 • Gada pārskata revīzija ar zvērināta revidenta piedalīšanos

 • Ekspress revīzija

 • Iekšējais audits

 • Nodokļu audits

Konsultācijas

 • Nodokļu konsultācijas

 • Finanšu konsultācijas

 • Konsultācijas par jauna biznesa uzsākšanu

 • Apspriešanās par VID nodokļu auditu

Sadarbības uzsākšana

 • Iepazīšanās

 • Darbības ekspress analīze

 • Sadarbības iespēju piedāvājums

 • Pakalpojuma līguma parakstīšana

Īpašais piedāvājums

Ekspress audits ir pakalpojums, kas pēdējā laikā kļuvis ļoti populārs mūsu partneru vidū. То pasūta gan uzņēmumu vadītāji, gan galvenie grāmatveži.

Mērķis – īsā laikā (dažas stundas) un par saprātīgu cenu (stundas likme) pārbaudīt grāmatvedības dokumentu atbilstību Latvijas likumdošanai. Identificēt neatbilstības, ieteikt nepieciešamo korekciju iespējas.

Ekspress revīzijas palīdz noteikt neatbilstības un izlabot kļūdas pirms nodokļu audita (revīzijas), kā arī to laikā (tematiskās VID pārbaudes).

Jaunajiem uzņēmējiem

Jaunie uzņēmēji bieži grāmatvedības kārtošаnu uztver kā sodu. Virspusēja attieksme pret grāmatvedību var novest pie kontroles zaudēšanas pār finansēm un pat visu biznesu.

"Smart Co" palīdz jaunajiem uzņēmējiem izstrādāt noteikumu un procedūru kopumu, lai veiktu uzskaiti.

Grāmatvedība var kļūt vienkārša un saprotama, vienreiz izveidojot saskaņotu, pārredzamu un saprotamu shēmu – savu darbību un dokumentu organizēšanai.

Pieredzējušiem uzņēmējiem

"Smart Co" nekad nestāv uz vietas. Gandrīz vienmēr ir iespēja padarīt grāmatvedību efektīvāku un jūsu nodokļus racionālākus.

Nepārtraukts darbs pie grāmatvedības optimizācijas ļauj mūsu klientiem kļūt konkurētspējīgākiem.

Uzņēmumiem ar štata grāmatvedi

Pat vispieredzējušākajiem pilotiem ir palīgi. Ļaujiet "Smart Co" speciālistiem pārbaudīt uzņēmuma grāmatvedības dokumentāciju, un mēs nodrošināsim jūs ar objektīvu skatu no malas, kas palīdzēs padarīt jūsu grāmatvedību nevainojamu.